+359 2 973 20 35, +359 2 973 20 88 info@slogistics.com

Митници

София Логистикс е лицензиран митнически агент от 2001 год с лиценз № 262-1/27042001

Ние  извършваме пряко митническо представителство по смисъла на чл. 5 от Митническия кодекс на Общността, Закона за митниците и Правилника за приложение на Закона за митниците и другите нормативни актове по прилагането им, с генерален обем на представителната власт за извършване на действия и процедури за даване на митническо направление и поставяне на стоки под митнически режим

Освен на професионализъм, нашите партньори  са привилегировани да разчитат на екип, предлагащ идеи за разрешаване на казуси, конфиденциалност, да разполагат с изпреварваща информация и безпроблемни отношения с държавната администрация.

Съгласно Регламент (ЕИО) № 2913/92, митнически режими са:

 • Допускане за свободно обръщение/крайно потребление/внос/
 • Износ
 • Временен внос
 • Временен износ
 • Митническо складиране
 • Активно усъвършенстване
 • Пасивно усъвършенстване
 • Обработка под митнически контрол
 • Транзит
 • Консултации по всички външнотърговски операции и режими
 • Оформяне на митнически документи за всички режими
 • Изготвяне и заверка на сертификати за движение (EUR1,А.TR)
 • Изготвяне на транспортни документи .

Може да разчитате на нас за съдействие при издаването на :

 • Импорт лицензи съгласно регламентите на ЕС
 • Становища за двойна употреба на стоки от МИ
 • Сертификати за произход БТПП
 • Фитосанитарни сертификати
Митнически отдел

Направи запитване

Свържи се с експерт