+359 2 973 20 02, +359 2 979 81 81 office@slogistics.com

Контакти

Логистичен отдел
team

Милко Георгиев

Търговски директор

+359 882 55 19 63
+359 2 973 29 34
milko@slogistics.com

team

Александър Миланов

Мениджър Спедиция

+359 882 55 19 64
+359 979 81 81
a.milanov@slogistics.com

team

Кремена Петрова

Мениджър Логистика

+359 882 55 19 83
+359 2 973 23 90
k.petrova@slogistics.com

team

Милко Павлов

Мениджър Импорт/Експорт

+359 882 55 19 82
+359 2 973 29 36
m.pavlov@slogistics.com

team

Роберт Георгиев

Спедитор

+359 884 025 621
r.georgiev@slogistics.com

team

Валентина Железчева

Спедитор

+359 882 216 884
v.zhelezcheva@slogistics.com

desislava-slavcheva

Десислава Стойчева

Спедитор

+359 882 358 343
d.stoycheva@slogistics.com

team

Радостина Дичева

Спедитор

+359 882 46 18 26
r.dicheva@slogistics.com

team

Симеон Симеонов

Спедитор

+359 882 551 970
s.simeonov@slogistics.com

team

Мария Ангелова

Спедитор

+359 882 946 570
m.angelova@slogistics.com

team

Любомир Костадинов

Спедитор

+359 889 211 417
+359 979 81 81
l.kostadinov@slogistics.com

team

Светлин Златарев

Спедитор

+359 882 551 976
+359 2 979 81 81
s.zlatarev@slogistics.com

team

Пламена Христова

Спедитор

+359 882 374 912
+359 2 979 81 81
p.hristova@slogistics.com

team

Троян Досов

Спедитор

+359 882 551 962
t.dosov@slogistics.com

team

Венхар Метушев

Спедитор

+359 882 946 570
v.metushev@slogistics.com

Търговски отдел

Моника Минкова

Мениджър продажби

+359 888 333354
+359 2 973 23 69
m.minkova@slogistics.com

Stela

Стела Падарска

Търговски представител

+359 886 709 917
+359 2 973 23 69
s.padarska@slogistics.com

Транспортен отдел
Митнически отдел

Офис адрес

кв. „Димитър Миленков“ 83 1528 София, България

Телефон

+359 2 973 20 02
+359 2 979 81 81

Факс

+359 2 973 29 37

Контакт

Уредете среща