+359 2 973 20 02, +359 2 979 81 81 office@slogistics.com

Контакти

Логистичен отдел
team

Милко Георгиев

Търговски директор

+359 882 55 19 63
+359 2 973 29 34
milko@slogistics.com

team

Александър Миланов

Мениджър Спедиция

+359 882 55 19 64
+359 979 81 81
a.milanov@slogistics.com

team

Кремена Петрова

Мениджър Логистика

+359 882 55 19 83
+359 2 973 23 90
k.petrova@slogistics.com

team

Милко Павлов

Мениджър Импорт/Експорт

+359 882 55 19 82
+359 2 973 29 36
m.pavlov@slogistics.com

team

Роберт Георгиев

Спедитор

+359 884 025 621
r.georgiev@slogistics.com

team

Валентина Железчева

Спедитор

+359 882 216 884
v.zhelezcheva@slogistics.com

desislava-slavcheva

Десислава Стойчева

Спедитор

+359 882 358 343
d.stoycheva@slogistics.com

Васил Петров

Спедитор

+359 882 551 976
+359 2 979 8181
v.petrov@slogistics.com

team

Радостина Дичева

Спедитор

+359 882 46 18 26
r.dicheva@slogistics.com

team

Добрин Атанасов

Спедитор

+359 882 55 96 21
d.atanasov@slogistics.com

team

Симеон Симеонов

Спедитор

+359 882 551 970
s.simeonov@slogistics.com

team

Мария Ангелова

Спедитор

+359 882 946 570
m.angelova@slogistics.com

team

Любомир Костадинов

Спедитор

+359 889 211 417
+359 979 81 81
l.kostadinov@slogistics.com

team

Светлин Златарев

Спедитор

+359 882 551 976
+359 2 979 81 81
s.zlatarev@slogistics.com

team

Пламена Христова

Спедитор

+359 882 374 912
+359 2 979 81 81
p.hristova@slogistics.com

Транспортен отдел

Илиян Банков

Спедитор

+359 882 55 19 75
i.bankov@slogistics.com

Митнически отдел
team

Силвия Спасова

Ръководител митнически отдел

+359 882 551 979
+359 2 973 29 53
s.spasova@slogistics.com

team

Илияна Недялкова

Мениджър складови операции

+359 884 84 09 78
+359 2 973 29 53
i.nedyalkova@slogistics.com

team

Десислава Янакиева

Митнически агент

+359 885 012 815
d.yanakieva@slogistics.com

Офис адрес

кв. „Димитър Миленков“ 83 1528 София, България

Телефон

+359 2 973 20 02
+359 2 979 81 81

Факс

+359 2 973 29 37

Контакт

Уредете среща